Contact

สำนักงานใหญ่

ที่ตั้ง : 29/3 ม.5 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

Address : 29/3 MOO 5 ,T.Bangsaotong , A.Bangsaotong Samutprakarn 10570

Tel : 02-3381460-1 , 02-7084148-9 Fax : 02-7083873

E-mail : uiggases@gmail.com

ระยอง

ที่ตั้ง : 79/1 ถ.วัดชากลูกหญ้า ต.ห้วยโป่ ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
Address : 79/1 Watchaklukya road , T. Huaipong , A. Mueangrayong Rayong 21150
Tel : 0-38029-754 , 033-014708 Fax : 0-3802-1461
E-mail : uigry_order@hotmail.com

บริษัท ฉะเชิงเทราออกซิเจน จำกัด

ที่ตั้ง : 98/4 ม.7 ถ.ฉะเชิงเทรา-พนมสารคาม-กบินทร์บุรี ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทร : 0 3858-3177 Fax : 0 3882-2316
E-mail : chaoxygen@gmail.com