PRODUCT AND SERVICE

Cylinders

บรรจุ และจำหน่ายท่อก๊าซแรงดันสูงทุกขนาดตามที่ลูกค้าต้องการ

ยูไอจี มีรูปแบบการจัดส่งก๊าซด้วยท่อแรงดันสูงสำหรับลูกค้า สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลาย ทั้งขนาดของท่อ ปริมาณการใช้ ชนิดของก๊าซ และส่วนผสมของก๊าซ อีกทั้งยูไอจียังมีทีมงานวิศวกรที่สามารถให้คำแนะนำกับลูกค้าเพื่อการใช้งานที่ถูกต้องเหมาะสม และมีความปลอดภัย

Cylinders Pack

บรรจุ และจำหน่ายแพ็คท่อก๊าซแรงดันสูงสำเร็จรูป

ยูไอจี มีรูปแบบการจัดส่งก๊าซด้วยท่อแรงดันสูงแบบกลุ่ม (PACK) สำหรับลูกค้าที่มีความต้องการใช้ในปริมาณที่มากขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลาย ทั้งปริมาณการใช้ ชนิดของก๊าซ และส่วนผสมของก๊าซ อีกทั้งยูไอจี ยังมีทีมงานวิศวกรที่สามารถให้คำแนะนำกับลูกค้าเพื่อการใช้งานที่ถูกต้องเหมาะสม และมีความปลอดภัย

Portable Liquid Cylinder

บรรจุ และจำหน่ายถังบรรจุก๊าซเหลว

ยูไอจี มีรูปแบบการจัดส่งก๊าซด้วยถังบรรจุก๊าซเหลว Portable Liquid Contaniner (PLC) ได้แก่ ถังบรรจุออกซิเจนเหลว ไนโตรเจนเหลว และอาร์กอนเหลว สำหรับลูกค้าที่มีขนาดการใช้ก๊าซปานกลาง ช่วยให้ท่าน ใช้งานก๊าซได้อย่างสะดวกมากขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลาย ทั้งปริมาณการใช้ ชนิดของก๊าซ อีกทั้งยูไอจียังมีทีมงานวิศวกรที่สามารถให้คำแนะนำกับลูกค้า เพื่อการใช้งานที่ถูกต้องเหมาะสม และมีความปลอดภัย

Microbulk Storage Unit

บรรจุ และจำหน่ายถังบรรจุก๊าซเหลว

ยูไอจี มีรูปแบบการบริการด้วยถังบรรจุก๊าซเหลว Microbulk Storage Unit (Bulk) ได้แก่ ถังบรรจุออกซิเจนเหลว ไนโตรเจนเหลว คาร์บอนไดออกไซด์เหลว และอาร์กอนเหลว สำหรับลูกค้าที่มีการใช้ก๊าซในปริมาณที่สูง ช่วยให้ท่านใช้งานก๊าซได้อย่างต่อเนื่อง และสะดวกมากขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลาย ทั้งปริมาณการใช้ ชนิดของก๊าซ อีกทั้งยูไอจียังมีทีมงานวิศวกรที่สามารถให้คำแนะนำกับลูกค้า เพื่อการใช้งานที่ถูกต้องเหมาะสม และมีความปลอดภัย

บริการ

• รับบรรจุก๊าซอุตสาหกรรมและทางการแพทย์ สำหรับท่อแรงดันสูงทุกขนาด
• จำหน่ายก๊าซอะเซทิลีน ฮีเลียม มีเทน แอมโมเนีย คาร์บอนมอนอกไซด์ ซัลเฟอร์เฮกซาฟลูออไรด์ ก๊าซชนิดพิเศษ
• ทดสอบท่อตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
• ทำสีท่อตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

• บริการส่งก๊าซแรงดันสูง บรรจุในท่อขนาดใหญ่ ติดตั้งแบบรถลาก (เฉพาะก๊าซออกซิเจน, ไนโตรเจน และอาร์กอน)

• รับเดินระบบราวจ่ายก๊าซสำหรับอุตสาหกรรม และทางการแพทย์

• บริการส่งก๊าซเหลวแบบใส่ถังบรรจุชนิด
เคลื่อนย้ายได้(เฉพาะออกซิเจนเหลว,
ไนโตรเจนเหลว และอาร์กอนเหลว)

• บริการบรรจุ และจำหน่ายท่อบรรจุก๊าซแรงดันสูงแบบพาเลท

• บริการติดตั้งถังบรรจุก๊าซเหลวขนาดใหญ่ พร้อมระบบแปลงสถานะก๊าซ พร้อมจัดส่งก๊าซเหลวที่ไซท์งาน

Bulk Delivery

ยูไอจี มีรูปแบบการส่งมอบด้วยรถบรรทุกก๊าซเหลวขนาดใหญ่ ที่มีระบบความปลอดภัย เพื่อไปเติมที่ถังบรรจุก๊าซเหลวที่โรงงานของลูกค้า มีระบบการขนส่งที่ทันสมัยสามารถตรวจสอบระดับก๊าซเหลวในถังผ่านระบบออนไลน์ RLMS เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าลูกค้าสามารถใช้งานก๊าซได้อย่างต่อเนื่อง มีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ มีระบบการตรวจติดตามเส้นทาง GPS ควบคุมความเร็วโดยยึดความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ ด้วยความรู้ความชำนาญของทีมงานวิศวกรยูไอจี ที่สามารถออกแบบและติดตั้งขนาดถัง และระบบควบคุมความดันให้เหมาะสมกับการใช้งาน ทำให้ยูไอจีมีฐานลูกค้าที่ใช้ก๊าซต่าง ๆ ( ไนโตรเจน, อาร์กอน, ออกซิเจน และคาร์บอนไดออกไซด์) อยู่มากมาย

Nitrogen mobile spot service

“Nitrogen mobile spot service” เหมาะสำหรับลูกค้าที่มีความต้องการใช้ก๊าซไนโตรเจนในปริมาณมากภายใต้ระยะเวลาอันสั้นในการปฏิบัติงาน ยูไอจีสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการนี้ได้ โดยอาศัยอุปกรณ์ Pumper ซึ่งเป็นระบบปั๊มไนโตรเจนเหลวและก๊าซไนโตรเจนที่ถูกติดตั้งบนหางรถลาก สามารถเคลื่อนย้ายพร้อมติดตั้ง ที่หน้างานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลาย อาทิเช่น การ Purge Line การลดอุณหภูมิของเตาปฏิกรณ์ (Reactor) โดยเฉียบพลัน การไล่ความชื้นออกจากเตาปฏิกรณ์ และถังบรรจุต่าง ๆ ก่อนกระบวนการเดินระบบ (Start-up) การทดสอบการรั่วไหลของอุปกรณ์ (Leak Test) ภายหลังงานซ่อมบำรุงต่าง ๆ โดยอาศัยการอัดก๊าซไนโตรเจนที่มีความดันสูง เพื่อทดสอบการรั่วไหลตามรอยต่อต่าง ๆ ของอุปกรณ์ที่ถูกซ่อมบำรุงก่อนกระบวนการเดินระบบ

งานออกแบบและบริการทางวิศวกรรม (Gas Pipeline)

นอกจากผลิตภัณฑ์ก๊าซอุตสาหกรรมแล้ว ยูไอจียังมีบริการในด้านระบบวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับก๊าซอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร พร้อมทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมที่เป็นที่ยอมรับด้านความเป็นเลิศในการตอบสนองความต้องการ และเป็นที่ปรึกษาด้านระบบก๊าซอุตสาหกรรมแก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมหลากหลายได้อย่างแท้จริง ยูไอจีให้บริการด้านระบบวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับก๊าซอุตสาหกรรมครบวงจร ได้แก่
• ระบบท่อที่ใช้ในงานด้าน LAZER CUTTING M / C
• ระบบท่อก๊าซพิเศษในห้องปฏิบัติการ
• ระบบจ่ายก๊าซความดันตำ่ ไปจนถึงความดันสูงในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป
• ชุดควบคุมอัตราการไหลของก๊าซในอุตสาหกรรมน้ำมันปิโตรเลียม อุตสาหกรรมแก้วและกระจก อุตสาหกรรมเหล็ก
• ถังบรรจุก๊าซเหลว ทั้งแบบความดันตำ่ไปจนถึงความดันสูง
• ระบบบรรจุก๊าซอุตสาหกรรม สำหรับโรงบรรจุก๊าซอุตสาหกรรม
• งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับก๊าซอุตสาหกรรม
การออกแบบแต่ละครั้งนั้น จะเป็นการออกแบบระบบเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งในด้านชนิดของก๊าซที่ใช้อุณหภูมิ ความดัน และอัตราการไหลของก๊าซ นอกจากนี้การออกแบบจะพิจารณาถึงความต้องการด้านการใช้งาน แล้วยังคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัย วิธีการใช้งาน และการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในระยะยาวอีกด้วย

ออกซิเจน

ก๊าซออกซิเจน ถูกใช้ในงานอุตสาหกรรม ประเภทการตัด การเชื่อม การทำปฏิกิริยาออกซิเดชั่น
และใช้ในทางการแพทย์ ได้แก่ ใช้ในระบบช่วยหายใจในทางการแพทย์ ช่วยเสริมสร้างการหายของบาดแผล

คุณสมบัติเบื้องต้น
ออกซิเจนเป็นก๊าซที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่ติดไฟ แต่ช่วยทำให้ติดไฟและเร่งการเผาไหม้ ออกซิเจนแบบท่อก๊าซมีหลายรูปแบบทั้งที่มีความบริสุทธิ์ 99.5% หรือสูงกว่า

รูปแบบการจัดจำหน่าย

ไนโตรเจน

ก๊าซไนโตรเจน เป็นก๊าซเฉื่อย (Inert) ถูกใช้ในงานอุตสาหกรรมประเภทอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี แช่เยือกแข็ง ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติเบื้องต้น
ไนโตรเจนเป็นก๊าซที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่เป็นก๊าซพิษ ไม่ช่วยทำให้เกิดการเผาไหม้

รูปแบบการจัดจำหน่าย

อาร์กอน

ก๊าซอาร์กอน เป็นก๊าซเฉื่อย (Inert) มีน้ำหนักมากกว่าอากาศ ดังนั้นจึงมักจะสะสมอยู่ในบริเวณ
ที่ต่ำ เช่น ท่อและท่อระบายน้ำ ใช้ในงานอุตสาหกรรม อาทิเช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง การเชื่อมมิก ทิก การตัดพลาสมา

คุณสมบัติเบื้องต้น
ไม่มีสี ไม่มีรส ไม่มีกลิ่น

รูปแบบการจัดจำหน่าย

คาร์บอนไดออกไซต์

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเหล็ก ยา
การแพทย์ และการผลิตโฟม เป็นต้น

คุณสมบัติเบื้องต้น
ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่ติดไฟ มีความเป็นกรดอ่อน ๆ หนักกว่าอากาศ และละลายได้ในน้ำ

รูปแบบการจัดจำหน่าย

Air Zero

ก๊าซ Air Zero คือ อากาศที่มีแรงดันสูง ประกอบไปด้วยแก๊สออกซิเจน 21% ในไนโตรเจน จะมีความสะอาดกว่าอากาศทั่วไปในบรรยากาศ เหมาะสำหรับการนำไปใช้งานในที่อับอากาศ

คุณสมบัติเบื้องต้น
ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่ติดไฟ

รูปแบบการจัดจำหน่าย

ไฮโดรเจน

ก๊าซไฮโดรเจน ถูกนำมาใช้เป็นพลังงานทางเลือกในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นพลังงานสะอาด ไม่มีสารประกอบคาร์บอนซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะเรือนกระจก นอกจากนี้ก๊าซไฮโดรเจนถูกนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิง การทำปฏิกิริยาไฮโดรจีเนชั่น (Hydrogenation) และอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น โรงกลั่นน้ำมัน อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมกระจก อุตสาหกรรมเคมี งานอบชุบ เป็นชิลด์ก๊าซในการเชื่อมพลาสมา และอื่น ๆ อีกมากมาย

คุณสมบัติเบื้องต้น
ไม่มีสี ไม่มีรส จุดไฟติดได้ง่าย ให้เปลวไฟที่มองไม่เห็น เนื่องจากมีน้ำหนักเบากว่าอากาศ ทำให้ไฮโดรเจนจะรวมตัวบริเวณด้านบน เช่น ระดับเพดาน ด้านบนของท่อ มีการนำความร้อนที่สูงที่สุดในบรรดาก๊าซด้วยกัน

รูปแบบการจัดจำหน่าย

ฮีเลียม

ก๊าซฮีเลียม เป็นก๊าซที่หาได้ยากเนื่องจากในบรรยากาศมีน้อย นำมาใช้ในการอัดก๊าซใส่ลูกโป่ง
บอลลูน งานเช็ครั่วห้องปฏิบัติการ (LAB) งานวิจัยของห้องปฏิบัติการ (LAB) เป็นต้น

คุณสมบัติเบื้องต้น
เป็นก๊าซเฉื่อยไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส ไม่ติดไฟ ไม่เป็นพิษมีความหนาแน่นน้อยมาก
มีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวที่ต่ำที่สุดในกลุ่มธาตุ

รูปแบบการจัดจำหน่าย

อะเซทิลีน

ก๊าซอะเซทิลีน ถูกใช้เป็นก๊าซเชื้อเพลิงในการเชื่อมด้วยออกซิเจน/อะเซทิลีน ใช้ในงานตัด งานเซาะร่อง งานเชื่อมตัดเหล็ก ปิโตรเคมีการเผาให้ความร้อน งานทำความสะอาดเคลือบผิวแข็ง หรือปัดเป่าผงฝุ่นโลหะด้วยเปลวไฟ งานที่เกี่ยวกับให้ความร้อนสูง และในอีกหลายกระบวนการ ให้ความร้อนสูง 3,100 C° เนื่องจากก๊าซอะเซทิลีนเผาไหม้ให้อุณหภูมิเปลวสูง จึงเป็นก๊าซชนิดเดียวที่ใช้เผากับออกซิเจนแล้วสามารถเชื่อมเหล็กได้

คุณสมบัติเบื้องต้น
เป็นก๊าซที่มีความไวไฟมาก ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น แต่ผู้ผลิตจะเติมกลิ่นกระเทียม เพื่อเตือนผู้ใช้ในกรณีเกิดการรั่ว

ข้อควรรู้
ตั้งท่อก๊าซอะเซทิลีนในแนวดิ่งตลอดเวลา (อย่านอนท่อ)

รูปแบบการจัดจำหน่าย

คาร์บอนมอนอกไซด์

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ใช้ในอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมอาหาร
โดยนำมาใช้ร่วมกับ modified atmosphere packaging (MAP) เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา (shelf life ) ของเนื้อสัตว์

คุณสมบัติเบื้องต้น
เป็นก๊าซไม่มีสี ไม่มีกลิ่น เบากว่าอากาศทั่วไปเล็กน้อย

รูปแบบการจัดจำหน่าย

มีเทน

ก๊าซมีเทน ถูกนำมาใช้อย่างมากสำหรับเป็นก๊าซหุงต้มเพื่อให้ความร้อนในการประกอบอาหาร
และใช้เป็นก๊าซเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ต่าง ๆ

คุณสมบัติเบื้องต้น
เป็นก๊าซไวไฟ ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น เบากว่าอากาศ ลอยตัวได้ง่าย สะสมในที่สูง ๆ และในพื้นที่ปิด สะสมได้ดีหากอากาศร้อน และมีความชื้นสูง การตรวจวัดความเข้มข้นในบรรยากาศค่อนข้างยากที่จะตรวจพบได้ หากไม่ใช้เครื่องตรวจจับก๊าซ (Gas detector) อีกประการหนึ่ง มีเทนจะเบากว่าอากาศสักครึ่งหนึ่ง ดังนั้นเมื่อเจอช่องว่างที่ไหน จะพุ่งออกมาจากภาชนะที่ขังไว้ทันที

รูปแบบการจัดจำหน่าย

ไนทรัสออกไซด์

ก๊าซไนทรัสออกไซด์ ใช้ในอุตสาหกรรมและทางการแพทย์ อาทิเช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ โดยให้เป็น
ตัวเติมออกซิเจนเพิ่มกำลังให้เครื่องยนต์ ใช้ในการสันดาปภายในเครื่องยนต์ที่ต้องการกำลัง
สูง เช่น จรวด รถแข่ง ใช้ทำถุงลมนิรภัย ใช้เป็นยาสลบ และระงับอาการปวดทางการแพทย์ เป็นต้น

คุณสมบัติเบื้องต้น
ที่อุณหภูมิห้องจะมีสถานะเป็นก๊าซ ไม่มีสี มีกลิ่นและรสหอมหวานอ่อน ๆ ละลายน้ำได้เล็กน้อย ละลายได้ดีในแอลกอฮอล์และไขมัน ไม่ติดไฟ แม้ว่าจะไม่ติดไฟ แต่เป็นสารออกซิไดซ์ (Oxidizer) ที่ดี

รูปแบบการจัดจำหน่าย

ซัลเฟอร์เฮกซาฟลูออไรด์

ก๊าซซัลเฟอร์เฮกซาฟลูออไรด์ ใช้ในอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โรงงานผลิตเบรกเกอร์หรือผลิตสวิตช์เกียร์

คุณสมบัติเบื้องต้น
ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่ติดไฟ น้ำหนักมากกว่าอากาศถึง 5 เท่า เป็นฉนวนไฟฟ้าอย่างดีเยี่ยม

รูปแบบการจัดจำหน่าย

ก๊าซผสม

ก๊าซผสม เป็นก๊าซชนิดพิเศษที่มีการผสมกันมากกว่า 2 ก๊าซขึ้นไป ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น อุตสาหกรรมอาหาร การแปรรูปโลหะ และอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น โดย UIG มีความเชี่ยวชาญในการผลิต
ก๊าซผสมมาอย่างต่อเนื่องยาวนานมากกว่า 40 ปี เราจึงมีก๊าซผสมชนิดต่าง ๆ มากมาย เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้

รูปแบบการจัดจำหน่าย